Efterlønnen afskaffes

Uploadet den 29. dec. 2010
De velbjærgede vil fjerne efterlønnen fra de nedslidte.
Asocialt Radikalt udspil – Det Radikale Venstre har altid leget med tanken om at efterlønnen skal afskaffes.
Som tidligere medlem har jeg en meget stærk fornemmelse af hvem hovedparten af radikale medlemmer er. Det er de højtuddannede og højtlønnede, der ikke går på efterløn eller har behov for tidlig pension. Det er hykleri at kalde sig et socialt ansvarligt parti når der kan fremsættes et så asocialt forslag.

Reklamer

Kongehuset koster kassen

Uploadet den 14. dec. 2010
Penge har vi ikke for mange af i Danmark for tiden. Skattelettelserne til de velbjærgede har gjort stort indhug i formuen.
Kongehuset, der under ledelse af et ranglet, cigaretrygende ældre dame vokser sig stadigt større i antal. De har et pengeforbrug så stort, at det indtil i dag har været den dybest bevarede hemmelighed i riget.
Og der hersker ikke den ringeste tvivl om, at jo flere personer der bliver i denne komplet ligegyldige statsinstitution – jo større udgifter for alle os andre.
Mange i den danske befolkning lever af en løn eller overførselsindkomst, der kun lige holder sulten fra døren. Og den eneste glæde de har af kongehuset, er at sidde og se på tv, hvor man kan følge med i det kolossale overforbrug i de royale gemakker. 
Det værste er dog pressens bukken og skraben og den sleskhed de viser for de kongelige og deres gæster.
Det er noget vrøvl at kongelige bidrager netto til nationaløkonomien som reklamesøjler internationalt. De penge de får kunne bruges bedre med større afkast på andre personer, f.eks. kulturpersonligheder.
Monarkiet er et stødende system der vækker ubehagelige mindelser fra enevælden. Det er en krænkelse af menneskerettigheder og demokrati. Og det bliver ikke bedre af at dens medlemmer er straffri.

Hvis dronningen blander sig i politik – særligt hvis hun nægter at underskrive lov – skal hun træde tilbage er der nogen der mener. Men gør hun det?

Påskekrisen i 1920 er det hidtil klareste eksempel på at kongen har tilsidesat de demokratiske spilleregler.
Den var et et eksempel på at kongen tilsidesætter det parlamentariske princip og vælter en regering samt udskriver folketingsvalg. Der var ikke flertal imod regeringen i Folketinget.

Foghs krige

Uploadet den 5. dec. 2010
Først troede jeg at BZ maleren bare havde taget røven på Fogh men efterfølgende er der for mig ingen tvivl om at Fog ønsker at blive husket som det han er. Den mest krigsliderlige statsleder vi har haft siden Christian den 4.

Anders Fogh, der er blevet personlig ven med Bush,fortalte at Irak havde masseødelæggelsesvåben. “Det er ikke noget vi tror – det er noget vi ved”.
Da krigen blev upopulær og det for Fogh blev ønskeligt at trække soldaterne hjem, så hed det sig at det var efter ønske fra Irakerne. Af alle de lande der var i Irak, faldt man fra den Irakiske regering lige over, at det var de danske soldater man ønskede at få sendt hjem.
Nåh men det er historie, enhver der har fulgt bare lidt med ved at det var en ulovligt krig Fogh og VKO fik os slæbt med i.

Noget andet er krigen i afghanistan.
Hverken Alexander den Store, Djengis Khan, det britiske imperium eller Den Røde Hær havde succes med at “civilisere”, altså undertvinge, disse stolte afghanere. Men danskerne kan gøre det siger og VKO partierne. De fortæller dog ikke at det ikke ligesom at spille computerspil. Unge mennesker der tror de er helte og det er de andre der bliver ramt er der nok af.
Hvem er det EGENTLIG, der mener, at unge mænd i kampuniform skal rende rundt i verden og skyde på andre. Hvem er fjenden? Hvem tjener penge på krig? Hvad laver vi sammen med amerikanerne i Irak, Afghanistan? Og nu tales der om Afrika som næste mål. Og Yemen. Og Pakistan.
Ja Fogh har grund til at være stolt. Han har ødelagt så mange familiers liv udelukkende for han kunne få et eftermæle. Tiden vil vise om ikke det blive samme eftermæle som er give til despoter vi helst havde været foruden.

Fattigdommen afskaffes i 2014

Uploadet den 3. dec. 2010
Malthus (1766-1834), engelsk samfundsforsker hævdede med udngspunkt i sit befolkningsprincip, at fattigfolk ikke havde det mindste krav på hjælp fra samfundet til at overleve. Det ville være moralsk uansvarligt at give en sådan hjælp, eftersom det blot ville føre til, at problemerne blev dobbelt så store i næste generation. Hvis vi lader 50 mennesker sulte ihjel i dag, hindrer vi at 100 sulter ihjel om 25 år. Malthus mente, at samfundet i stedet måtte sætte alle kræfter ind på at lære folk moralsk selvdisciplin.
Med den nuværende VKO regering har vi set at den 180 år gamle teori lever i bedste velgående. VKO har ikke forstået at livets mening intet har at gøre med rigdom og skønhed, men om at have en medfølende og empatisk tilgang til andre mennesker. Medfølelse og empati er den evne, som gør, at mennesket kan føle empati og sympati med andre væsners lidelser. Og derfor er empati og medfølelse også en helt grundlæggende forudsætning for enhver social relation og ethvert samfund.
2014 bliver et stort år, siger VKO, fattigdommen er afskaffet og vores soldater er trukket hjem fra Afghanistan. I de mellemliggende år må de fattige og soldaterne bide tænderne sammen. Og håbe at ingen dør af sult eller bliver skudt. Heldigvis er der valg i 2011.

Racisme udtales ikke længere med bøjet hoved

Uploadet den 12. nov. 2010
De racistiske udtalelser som menigmand tidligere udtale, med bøjet hoved og langt fra offentligheden er i dag blevet almindelige. Tonen har ændret sig de sidste 10 år. Folk føler ikke længer skam ved at kalde andre for “perkere”, samfundsnassere eller give muslimerne som helhed skylden for alt her i landet.
Pia Kjærsgaard og præstefætrene kan mene hvad de vil, men mediernes hjælp i hendes korstog mod dem hun ikke bryder sig om var og er en skændsel. Velvillige og uden den mindste kritik har medierne viderbragt alt hvad der kom fra den kant. Hvis medierne skulle leve op til deres selvskabte idealbillede af sig selv som værende samfundets og humanismens vogtere overfor magthaverne skulle de i stedet gå massivt til angreb på denne trent i tiden.

Derfor føler almindelige mennesker ikke længere nogen skam når de udstiller deres intolerance offentligt. De seneste dage har vist at der heldigvis er nogen der ikke tier og kæmper imod. Dansk Folkeparti har med den nye udlændingeaftale vist, at partiet stadig ikke er stuerent, siger tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og erklærer, at han stadig står ved sin udtalelse om Dansk Folkeparti fra 1999.
Henrik Dam Kristensen fra S-ledelsen erklærer sig uenig med Nyrup, og Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, ryster på hovedet.
S og SF ledelsen tror, at bare de logrer nok med halen for Pia Kjærsgaard så kan de snuppe nogle af deres gamle vælgere tilbage og måske lave det hele om når de får regeringsmagten. 
Jeg syntes ikke det er den rigtige taktik for som Matthæus siger i 16 26:Thi hvad gavner det et Menneske, om han vinder den hele Verden, men må bøde med sin Sjæl?

Hvorfor skal jeg betale kirkeskat

Uploadet den 27. okt. 2010
Jeg finder der er uretfærdigt at jeg som “ikke” medlem af folkekirken alligevel skal være med til at betale biskopper og præstens løn. Uanset om man er medlem af folkekirken eller ej, betaler alle til præstelønningerne.

Man kan godt godt sige nej til at betale kirkeskat, men man kan ikke undgå indkomstskat, afgifter og moms til statskassen, og den betaler alle biskoppernes lønninger, 40 procent af præsternes løn og alle folkekirkens pensioner.
Men hvad er dette kristendom og Gudstro som jeg er tvunget til at betale til egentligt for noget?

Ja tallet på de mennesker, der bilder sig ind at kende Gud og vide besked om, hvad gud har velbehag i, og hvad gud ikke har velbehag i, er så stort, at det er umuligt at tage dette emne op til drøftelse uden at udsætte sig for at blive angrebet som gudsbespotter men det må jeg så tage på mig.
Det hele er et spørgsmål om tro. Gud skal hverken bevises eller modbevises og det samme gør sig gældende for dem der ikke tror på gud eller hvad de nu hedder i de forskellige religioner.
Derfor er det et valg den enkelte tager også den udbytning eller hjernevask diverse religioner tilbyder dem. Problemet opstår dog først rigtigt når nogen forsøger at pådutte andre deres gudsopfattelse som det rigtige.

Naturligvis eksisterer gud – inde i hovedet på den troende! Fred med dem, men lad os andre i fred og hold klejnerne fra vores penge.

Intet nyt fra Afghanistan

Uploadet den 2. sep. 2010
Intet nyt fra Afganistan
På trods af befolkningens opbakning til krigen i Afghanistan aldrig har været lavere, end nu – hvor kun 32 procent nu støtter krigen – så mener vor tids største fortaler for krig – dansk folkepartis Søren Espersen at det er en fornærmelse over for det afghanske folk at tro, at vi kan købe deres hjerter ved at bygge broer og forsamlingshuse. Vi skal bruge alt på militæret og droppe den civile bistand mener krigstossen.
Og det ser ud som om den øvrige sorte højrefløj i Venstre og konservative har lyttet til ham. Mens regeringens finanslovsforslag slagter ulandsbistanden, børnechecken og satspuljen til de udsatte, kan militæret skrive kontrakt med flere soldater til krigen i Afghanistan. Som det eneste ministerium går forsvarsministeriet fri af den en milliard kroner store besparelse, som alle andre ministerier bliver pålagt i finansloven.
Støt vores soldater står der på mange biler. Men den eneste rigtige måde at støtte vores soldater på er ved at trække dem hjem nu. Krigen kan ikke vindes og bliver vi der vil endnu flere blive dræbt og lemlæstet for en håbløs sag. Vores soldater er blevet ført bag lyset. De er blevet narret af krigsliderlige politikere der alt for længe har fortiet sandheden for vores soldater.
Dem der står tilbage med den største smerte er de efterladte, der har mistet deres kære børn eller forældre alt alt for tidligt. Den smerte mærker dødens købmænd ikke.