Jeg skubbede jo kun til ham

Mine oplevelser som dommer

Da jeg en overgang var politiker blev jeg også udpeget som domsmand i Østre Landsret. Det kom der mange interessante oplevelser ud af.

Selve udvælgelsen kunne man måske godt sætte spørgsmålstegn ved da det stort set var politikkerne det udpegede sig selv og deres venner.Folk fra de underste lag i samfundet , for ikke at tale om tidligere straffede kunne naturligvis ikke vælges.

Som domsmand opdagede jeg at der er alvorlige problemer med retssikkerheden i Danmark?domsmand1
Nogle af årsagerne er systemet, hvor dommere og jurister er uddannet på universitetet, og har haft deres gang i Justitsministeriet. De har simpelthen ingen føling med det danske samfund. De tilhører en hoven overklasse, der lever højt på deres eksamensbevis. Desuden opfører de sig som skrivere, og ikke som kompetente dommere. 99% af kommunikationen sker mellem forsvarer og anklager, hvilket er et alvorligt problem for retssikkerheden. Desuden er dommerene komplet uvidende om det danskernes hverdag, hvilket gør dommene til en lotteriseddel.

Nu er det kun dommere der kan få kapper på for snerperiet lever jo fint i dommerstanden. Men heldigvis kan man jo lave en selv…
Nu er det kun dommere der kan få kapper på for snerperiet lever jo fint i dommerstanden. Men heldigvis kan man jo lave en selv…

Løsningen må være at dommerne skal have en bedre uddannelse, så de kan bidrage mere aktivt under en retssag. Så de er bedre til at gå forsvarer og anklager på klingen, hvis de har sovet i timen.
Dommerne lever livet i en osteklokke, fordi Justitsministeriet er så flinke at sætte en stor ost ind til dem. Det er grunden til, at de ikke gider sætte sig ind i de danske samfundsforhold. For domme skal ikke afsiges pr. automatik via paragraffer og præcedens. Hvis det var tilfældet, så kunne vi fyre alle dommerne, og ansætte en hel hop af skrivere.

Der er også det ved det, at for at gide føre retssag, skal man have bevaret den lyse barnetro på, at domstolene er ubestikkelige og ikke tager politiske hensyn.

Men, når man har set tilstrækkelig mange eksempler på, at både politiet, centraladministrationen og regeringen glad og gerne overtræder landets love og krænker internationale konventioner, kan det være vanskeligt at tro på, at netop domstolene udgør en undtagelse i klassesamfundets almindelige system og ene af alle opretholder demokratiet og retsstaten.

Jeg skubbede jo kun til ham

En af de første sager var en voldsmand der var tiltalt for at have gennemtæsket sin nabo. Årsagen var angiveligt at han havde råbt “Baljeso” efter hans kone, hvad hun formentlig også var, men det er jo en anden historie.
Ingen tvivl om at naboen var en utiltalende person, Grim i sproget, dranker og en bums men det berettiger jo ikke nogen til at slå ham til plukfisk.

tmpBB1eDf-300x300Voldsmanden, der i øvrigt var autoforhandler, gik over til naboen og bankede ham gul og blå. Da hjemmehjælperen kom lidt efter lå han på gulvet og var smadret til ukendelighed. På skadestuen konstaterede de at han havde brækket armen, næsen og adskillige ribben. Han måtte ligge på hospitalet i længere tid før han kom sig sådan nogenlunde.

tmpBB1eDfDet var ikke mig sagde automekanikeren jeg skubbede jo kun lidt til ham så det må være nogle andre efter mig.

Han kunne i øvrigt ikke forstå hvorfor politiet altid var efter ham. Gang på gang har de været efter ham og alle de voldsdomme han har haft har alle været justitsmord.

Han fik 4 måneders ubetinget i skyggen. Han var dømt for vold adskillige gange tidligere.

Det var den slags sager der var flest af i min periode som domsmand.

Men det var jo ikke de velbjærgede der var tiltalt i disse sager som åbenbart hører middelklassen til.

Dommere og domsmænd

Det første der undrede mig, som domsmand ved landsretten, var beviserne, der ikke nødvendigvis er det samme som det dommerne mente var bevis.

Jeg lærte, at det som advokaterne kunne overbevise dommerne om var rigtigt også var det der var rigtigt. Ja ofte behøvede advokaterne ikke forsøge at overbevise dommerne om noget som helst. De vidste bedst hvad der op og ned i den sag. Jeg troede at et bevis skulle være noget der uden rimelig tvivl kunne anfægtes. Det kunne være vidner eller tekniske undersøgelser. Men det er her filmen knækker.
Det er en vurdering hvad der er “rimelig tvivl” der er problemet. Og hermed er det sammensætningen af dommerne der afgør om du i nogle sager bliver dømt eller frikendt.

Jeg er helt sikker på, at hvis du kører samme sag 2- 3 gang,med 2-3 forskellige sæt dommere, uden de kender afgørelsen på de andre sager, vil der blive dømt forskelligt hver gang.

Et for dommerne, irriterende element, var domsmændene. De kunne være utilregnelige. Normalt gjorde de som dommerne gerne ville have de skulle gøre. Snobberiet har ingen grænser Og når en simpel lønmodtager, ofte pensioneret pludselig kunne få lov til at føle sig som dommer var det jo vigtigt at tækkes de rigtige dommere.
Dommerne er skolet i hvorledes de skal bearbejde domsmændende så de er med på dommernes side. Inden hvert nyt retsmøde bliver sagen løseligt gennemgået og dommerne bruger meget energi på at påvirke domsmændende, så de gør som forventet.

Lad det være sagt med det samme. I hovedparten af sagerne hvor folk blev dømt var de uden rimelig tvivl også skyldige. Men der var undtagelser og jeg stemte flere gange imod, fordi jeg ikke var enig med de øvrige. En sag afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Der er 3 dommere og 3 domsmænd, der hver har en stemme. Bliver udfaldet 3 mod 3 frikendes den anklagede.
Men det betyder så, at bare dommerne kan få en domsmand over på deres side så er sagen vundet. Jeg har i de mange sager jeg har været med i aldrig set at de 3 dommere ikke altid stemte det samme. Når der derfor er uenighed i dommerstemmerne så er det som jeg oplevede det, altid domsmændende, der stemte anderledes.

3n4c2227-009-300x188

Domsmændende udpeges af kommunalbestyrelsen. Det foregår i praksis således at et politisk udvalg spørger ude i partiforeningerne om der er nogen der har lyst til at deltage. Det er sjældent at det er kommunalpolitikerne selv, som i mit tilfælde, der får jobbet. Det skal jo bruges som belønning til “arbejdsfolkene” i partiet som belønning for at hænge plakater op og den slags. Ofte er det pensionister der bliver valgt, for det beløb man får af retten dækker sjældent en tabt dagløn. Så er du ikke medlem af et politisk parti bliver du sjældent valgt til domsmand. Da de færreste er medlem af et politisk parti kan man jo diskuterer hvor retfærdigt et er. Efterfølgende i de senere år er retten så småt begyndt at “søge” efter domsmænd så nu er det nok muligt at blive valgt på en anden måde.

Af en eller anden grund fornemmede jeg at der var en overvægt af Dansk Folkeparti og små racister bland domsmændene. Det har jeg ikke noget belæg for, men vi “domsmænd” samlede altid først i kantinen og her gik snakken jo livligt. Folk af anden etnisk baggrund fik ikke mange chancer her.

Var på det forkerte sted

En af de sager hvor dommerne lige akkurat fik en domsmand over på deres side var en tyverisag, hvor en ung dreng fra tyrkiet, blev dømt. Han blev antruffet tæt på et sted hvor der var blvet lavet indbrud.
Han nægtede at kende noget til sagen og han havde ikke nogle effekter på tyveriet på sig. Disse effekter blev fundet i en container mellem gerningsstedet og det sted hvor drengen blev anholdt.
En politimand der udførte noget hemmeligt arbejde i en lejlighed havde set en der i højde kunne svare til den anklagede. Herudover vise fodaftryk at han gik i samme sko på som den der havde begået indbruddet. Sko som hovedparten af landets unge går med.
Jeg og en anden domsmand syntes ikke det var bevis nok, men det mente de tre dommere og en enkelt domsmand, der i øvrigt pralede af at han var fra Dansk Folkeparti.

Dommer udtalte da også i dommen at den dømte var på det forkerte sted.
En skændsel for vores retssystem vil jeg mene.

Reklamer